Låstyper

Artnr: 652

Låstyper

Nödöppnaren kan anpassas till följande låstyper.

Nödöppnare typ P:

Assa:
560, 562, 564, 1560, 5584, 6580, 8561, 8562.

Abloy:
4180, 8180, 456, EL582.

Boda:
4235.

Trio-Ving:
5122, 5132, 5133.

Faslås:
Fas 981 ange höger- eller vänsterhängd dörr.

Smalprofillås:
Assa 1361, 1362, 1380, 1385.

Nödöppnare typ T.

Assa 1498, Abloy 4598, Trio-Ving 5130, Assa connect 212

Nödöppnare typ T för Splitspindle lås.

Abloy EL 580 
Safetron SL 520, SL 620

Step 110, Step 120

Nödöppnare typ P+T.

Assa 565, 1565.  

Assa connect 222

Safetron 6200 och 6600, skall anges att det är till 6200 eller 6600 vid beställning.

Nödöppnare Fix.
Endast Fix 285, ange höger- eller vänsterhängd dörr.