Låstyper

Artnr: 652

Låstyper

Nödöppnaren kan anpassas till följande låstyper.

Nödöppnare typ P:

Assa:
560, 562, 564, 1560, 5584, 6580, 8561, 8562.

Abloy:
4180, 8180, 456, EL582.

Boda:
4235.

Trio-Ving:
5122, 5132, 5133.

Faslås:
Fas 981 ange höger- eller vänsterhängd dörr.

Smalprofillås:
Assa 1361, 1362, 1380, 1385.

Nödöppnare typ T.

Assa 1498, Abloy 4598, Trio-Ving 5130, Assa connect 212

Nödöppnare typ T för Splitspindle lås.

Abloy EL 580 
Safetron SL 520, SL 620

Step 110, Step 120

Nödöppnare typ P+T.

Assa 565, 1565.  

Assa connect 222

Safetron 6200 och 6600, skall anges att det är till 6200 eller 6600 vid beställning.

Step 550 motorlås, skall anges att det är till detta lås vid beställning.

Nödöppnare Fix.
Endast Fix 285, ange höger- eller vänsterhängd dörr.